Service

Dankøl udfører serviceeftersyn ifølge arbejdstilsynets bekendtgørelser. Med god vedligeholdelse og service opnår du den bedste daglige drift af anlægget. Et justeret anlæg vil desuden give besparelser på driftsudgifterne.

Dankøl udfører eftersyn på alle typer køleanlæg, ismaskiner og køle/fryserum.

Ring 70 20 45 45 for tilbud på serviceaftale af dit anlæg.